Krležijana
:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: djela :::: kontakt ::

»ODGOVOR NA PISMO 'DA LI JE TO MOGUĆE'«, Krležino pismo objavljeno u listu Naprijed, glasilu Komunističke partije, 25. IV. 1952. Odgovor je to na nepotpisano pismo što je u rubrici Pisma i odgovori bilo objavljeno u tom listu 11. IV. U pismu su poimence bili navedeni namještenici i suradnici Leksikografskog zavoda (K. Krstić, J. Matošić, M. Jiroušek, F. Sentinella, M. Maruševski, C. Škarpa) uz optužbe zbog njihove djelatnosti u NDH i političke pripadnosti (frankovci, klerofašisti). K. sve navode odlučno i jasno pobija te u uvodu naznačuje bit spora: nije jasno, naime, je li namjera pisma bila da se LZ tek opomene zbog pomanjkanja političke budnosti ili se željela obratiti pozornost na to kako je LZ »ustaško leglo«. Pobija krive navode u biografijama tih suradnika: K. Krstić nije bio frankovac, a da je njegovo djelo (koautor P. Guberina) Razlike između hrvatskoga i srpskoga književnog jezika utemeljeno, dokazom je i to što Borba objavljuje svoje hrvatsko izdanje prema tim uputama. M. Jiroušek nije bio ustaški dužnosnik nego niži činovnik u ministarstvu vanjskih poslova NDH. Hrvatska enciklopedija pak okupljala je velik broj istaknutih suradnika koji nisu bili samo Hrvati i tek je nastavila izlaziti za NDH, a njezin je pokretač i glavni urednik M. Ujević sada pomoćnik direktora LZ, M. Krleže. LZ je tada zbog Krležinih suradnika očito bio izložen sumnjičenju dogmatskih političkih krugova. O tome svjedoči i kratka bilješka redakcije kojom je popraćen Krležin odgovor. Redakcija, naime, zadržava pravo na odgovor koji sada ne donosi jer je Krležin odgovor pristigao u zadnji čas. Premda redakcija nije iskoristila to pravo i premda je Krležina reakcija pravodobno zaustavila moguće daljnje napade na LZ, neizravnim se odgovorom može smatrati članak Pomanjkanje budnosti (19. V. 1952) koji ilustrira duh vremena pa i Krležin položaj. U njemu se iznose primjeri štetnoga, liberalnog primanja novih članova u Partiju pa se medu ostalim organizacijama navodi i partijska organizacija LZ kojoj je rajonski partijski komitet poništio jedan prijedlog.

J. S. R.