ĐAKOVIĆ, Đuro

traži dalje ...

ĐAKOVIĆ, Đuro, komunistički političar (Brodska Varoš, 30. XI. 1886 - Sveti Duh, Slovenija, 25. IV. 1929). Jedan od osnivača KPJ. God. 1920. izabran za poslanika u Narodnu skupštinu; 1927-28. na školovanju u Moskvi, potom organizacijski sekretar KPJ. Ubijen 1929. zajedno s N. Hećimovićem na jugoslavensko-austrijskoj granici, »pri pokušaju bijega«.

Krleža je Đakovića povremeno susretao na sastancima partijske ćelije u litografiji Rožankovski. Đakovićevo i Hećimovićevo smaknuće K. je shvatio kao jedno »u seriji političkih umorstava po hapsanama i na terenu«. Po usmenoj izjavi I. Očaku, poznavao je i Đakovićevu obitelj i pomogao joj po njegovoj smrti. Po Krležinu mišljenju upravo ubojstvo te dvojice komunista označilo je početak terora, »politički bezidejnog pokolja (koji u našoj zemlji traje od 6. januara), a naročito od ljetnih mjeseci 1929, kada su pale glave sekretara KPJ Đure Đakovića, CP Nikole Hećimovića, čitavog aparata SKOJ-a« (Teze za jednu diskusiju iz godine 1935, Nova misao, 1953, 7). U rukopisu Krležinih marginalia lexicographica, među natuknicama koje treba obraditi, nalazi se i ime Đ. Đakovića.

I. Ok.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

ĐAKOVIĆ, Đuro. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/1478>.