FEUERBACH, Ludwig

traži dalje ...

FEUERBACH, Ludwig, njemački filozof (Landshut, 28. VII. 1804 - Rechenberg kraj Nürnberga, 13. IX. 1872). Suvremenik Marxov i Heineov, pošao je od kritike Hegelove filozofije, kojoj zamjerava zapostavljanje materijalne determinante čovjekova bitka. Najjači odjek imalo je njegovo antropološko tumačenje religije (Das Wesen des Christentums, 1841; Das Wesen der Religion, 1851), po kojemu vjerski sadržaji, napose predodžba o Bogu, nemaju transcendentno porijeklo, nego su ljudske misaone projekcije, npr. izraz potrebe za etičkom idealizacijom. U predavanjima u Heidelbergu 1849 (objavljena 1851), formulirao je misao da nije Bog stvorio čovjeka, nego je čovjek stvorio Boga prema svojoj predodžbi. Feuerbachov materijalizam shvaća povijest kao proces u kojemu čovjek otkriva svoju bit i oslobađajući se mitova nalazi istinske oblike života. Krleža je Feuerbacha, prema podacima u Davnim danima, upoznao vjerojatno nakon F. Nietzschea. Dnevnik bilježi 8. I. 1916. lektiru (koja očito nije bila prva), ali ne navodi naslov djela. Dojam je snažan: Feuerbach je duhovni »učitelj«, čija su djela »duševna higijena«, pomoć u obrani od »gluposti i životinjstva«. Nema sumnje da je K. prihvatio prije svega ideju o čovjekovu samoodređenju i misao o prevođenju teologije u antropologiju.

V. Žm.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

FEUERBACH, Ludwig. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/1503>.