GAJ, Ljudevit

traži dalje ...

GAJ, Ljudevit, književnik, vođa ilirskog pokreta, urednik (Krapina, 8. VII. 1809 - Zagreb, 20. IV. 1872). Nakon pučke škole u rodnome mjestu, gimnaziju polazio u Varaždinu, Zagrebu i Karlovcu, a filozofiju studirao u Beču i Grazu, pravo u Pešti. Doktorirao filozofiju u Leipzigu (1834). Kao idejni vođa ilirskog pokreta u Zagrebu je pokrenuo prve hrvatske novine (Novine horvatske s književnim prilogom Danica, 1835). Reformator je pravopisa, a štokavštinu uvodi kao jedinstveni i standardni književni jezik. Beznačajan kao književnik, zaslužan je tek kao tvorac budnice, posebnog žanra rodoljubne poezije. Napisao je Kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja (1830); pjesme Glogovkinje hrvatske (s Lj. Vukotinovićem), Kosenke ilirske (1835) i dr.

Nazivajući pokret hrvatskih preporoditelja »ilirskom i četrdesetosmaškom romantikom«, »ilirskom pustolovinom« i si., Krleža ni o Gaju nije imao pozitivno mišljenje: ocjenjujući ga kao slabog pisca, svrstava ga među one osobe u kojih je vidljiva »oscilantnost nacionalne svijesti«, proglasio ga je dvorskim agentom, pripadnikom »plemićke crno-žute družbe«. Negativan stav prema Gajevu ukidanju kajkavštine kao književnog jezika K. je pjesnički izrazio i u baladi Planetarijom iz Balada Petrice Kerempuha, ironizirajući ga i ponjemčivanjem njegova imena: »a oberpilko v gali/ s pogubnom faklom v roki/med ilerskim fanti/ mertvačkemi snuboki, /španceral se/Doktor Ludwig von Gay«.

M. Šel.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

GAJ, Ljudevit. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 29.5.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/1528>.