GRLIĆ, Danko

traži dalje ...

GRLIĆ, Danko, filozof (Gračanica, 18. IX. 1923 - Zagreb, 2. III. 1984). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao filozofiju 1955. te doktorirao 1969. tezom o F. Nietzscheu. Urednik je u Jugoslavenskom leksikografskom zavodu 1960-71. Od 1973. predavao je estetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavio se humanističkim problemima filozofije, novijom filozofijom, filozofskom leksikografijom i F. Nietzscheom. Posebno je proučavao estetsku problematiku. Zastupao je antidogmatski marksizam (Umjetnost i filozofija, 1965; Estetika, I- IV, 1974-79; Misaona avantura Waltera Benjamina, 1984). Grlić često citira Krležu u svojim djelima a nerijetko ga i stilski nasljeduje. U članku O nekim filozofskim aspektima Krležinog djela (Naše teme, 1963, 5) ustanovljuje kako K. ima zanimljivih opažanja i refleksija o nekim pitanjima filozofije i o filozofima. Ona se međutim ne uklapaju ni u jedan shematizam školske filozofije. Krležine misli o pravim filozofskim temama ne mogu se doživjeti bez atmosfere konteksta u kojemu su izražene, dakle izvan njegova djela. U Krleže se stoga ne radi o razmatranju filozofskih kategorija, već o imanentnome, strukturalnom sadržaju zbiljski proživljenoga života njegovih likova. Prema Grliću, Krležina bi opća filozofska orijentacija bila: radikalni ateizam; spoznajni materijalizam (u holbachovskom, feuerbachovskom, nietzscheanskom i marxovskom smislu), te filozofski utilitarizam (socijalistički prorok i tribun: no u smislu materijalizma koji je sui generis).

J. S. R.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

GRLIĆ, Danko. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/1564>.