Čerina, Vladimir

traži dalje ...

»ČERINA, VLADIMIR«, Krležin članak objavljen bez potpisa u EJ (Zagreb 1956, sv. 2). Gotovo u cijelosti članak je pretiskan u Panorami pogleda, pojava i pojmova (Sarajevo 1975), podijeljen unutar natuknice o Čerini u četiri segmenta čiji naslovi ilustriraju njegov sadržajni raspon: Retorik, Pjesnik, Pamfletist, Formula oslobođenja. K. pokušava sintetizirati svoje brojne, ponekad proturječne stavove o »lideru jugoslavenske omladine« uoči I. svj. rata i »jednom od naših pogaženih talenata«. Čerininu genezu smatra uvjetovanom povijesnim kontekstom »romantičnog raspoloženja hrvatske omladine« u čije je ime progovorio o »političkom i kulturnom jedinstvu južnoslavenskih naroda«. Skora ratna i poratna zbilja obesnažila je Čerinine »vizije«, pamfleti mu »nisu izdržali kritičke ocjene«, kao pjesnik ostao je sputan pasatističkom konvencijom, ali je njegovo djelo ipak reprezentativan dokument svoga vremena. Više nadahnut esejistički zapis nego enciklopedijska informacija, Krležin se članak duhom Čerininih časopisa, aspektima njegova publicističkoga i književnog rada, pa i samim Čerinom bavi kao metaforom sudbonosnih previra nja. Ako je i ostao prikraćen za ponešto faktografije, što je Krležina interpretacija podrazumijeva a ne eksplicira, čitatelju su na historijskoj pozadini, skiciranoj s osjećajem sudionika, predstavljene sve bitne dimenzije Čerinina portreta.

Bio-bibliografski dio članka u EJ prvi put uopće točno donosi godinu Čerinina rođenja (1891), ali i pogrešno determinira časopis Val (smještajući ga u 1912. umjesto 1911).

Vl. Bo.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

Čerina, Vladimir. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/262>.