Napomena o biskupu Brownu

traži dalje ...

»NAPOMENA O BISKUPU BROWNU«, kratka bilješka uz prijevod ulomka iz knjige Communism and Christianism (1920) Williama Montgomeryja Browna (Književna republika, 1923, knj. I, br. 2-3). Izvorno ekavski pisana, Napomena je poslije, u ijekavskoj verziji, pretiskana u knjizi O Erazmu Rotterdamsom (Sarajevo 1979), pod naslovom William Montgomery Brown. U knjizi Gdje smo i kako smo (Sarajevo 1988), ponovno se objavljuje pod izvornim naslovom. W. M. Brown, protestantski svećenik i biskup iz Ohija (SAD), za I. svj. rata deklarativno se odrekao kršćanskoga svjetonazora i priklonio komunizmu. Svoju je konverziju izložio u epistolarno komponiranoj knjizi Communism and Christianism, koja je, kako ističe K., »u kratko vrijeme doživjela sedam izdanja«. U dijelu knjige objavljenu u Književnoj republici Brown razjašnjuje svoje stajalište o razlici između kršćanstva i komunizma, izražavajući njihovu opreku uz oslon na parove kontrarnih svjetonazornih kategorija supranaturalizam - naturalizam i znanstvenost - tradicionalnost. Opreku proširuje i na društveni svijet (ratobornost - pacifizam, imperijalizam - demokracija, buržoazija -proletarijat). Brownova vjera u komunizam kao sredstvo razrješenja društvenih kriza u doba I. svj. rata i nakon njega bila je za Krležu dobrodošao propagandistički exemplum. Iza iskaza kojima se u Napomeni komentira biskupova konverzija naslućuje se tvrdo komunističko uvjerenje karakteristično za Krležin društvenokritički angažman ranih 20-ih godina.

Zo. Kr.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993 - 1999.

Citiranje:

Napomena o biskupu Brownu. Krležijana, (1993-99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.2.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/626>.