O bogu

traži dalje ...

»O BOGU«, dijalog, izvorno dio piščeva dnevnika iz 1942, prvi put objavljen kao dio cjeline Razgovor o istini, o historiji, o socijalizmu, o idejama i o posljednjim stvarima u časopisu Literatura (1957, 1). Ponešto prerađen, uvršten je kao poseban esej u knjigu Eseji IV (Zagreb 1963).

Tema je dijaloga filozofski pojam boga. Sudionici u Krležinu dijalogu, potaknuti suvremenijim filozofskim promišljanjima, raspravljaju o njegovu podrijetlu i određenjima u povijesti filozofije od Platona preko racionalista i engleskih empirista do Kanta, Hegela, Marxa i, na koncu, Berdjajeva. Pri tome, sugovornici zastupaju gotovo posve jednake nazore. Genezu pojma tumače strahom od smrti, a suvremeno nijekanje ateizma kriznim stanjem civilizacije. Ponajboljim određenjem religije smatraju Marxovo i posebice su kritični spram Berdjajevljeve filozofije, koju drže mutnim i nerazgovjetnim proizvodom čovjeka bez talenta. Dužno štovanje odaju Nietzscheu, najdosljednijem borcu protiv »kulta nabožne rječitosti koja još sveudilj traje preko čitave čete spoznajnih teoretika od Volkelta do danas«. Razgovor završava pokušajem svojevrsnog pregleda povijesnih preoblika prauzroka i zaključkom kako su svijet, duša, duh, um i eter ili pak »ironično apostrofirana 'materija' (po nuklearnoj mudrosti pretvorena u monade)« jedna te ista riječ u više oblika.

De. D.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

O bogu. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/678>.