Admiralova maska

traži dalje ...

»ADMIRALOVA MASKA«, putopisno motivirana pripovijest objavljena u Obzoru, 3. X. 1925 (Iz današnje Rusije. Odlomci putnih impresija), ušla u knjigu Izlet u Rusiju (Zagreb 1926). Počinje karakterističnim za novelu predstavljanjem neobičnoga karaktera, bivšega mornaričkog oficira i admirala, pa se tek poslije susret s njim motivira pripovjedačevim zanimanjem za stare bakroreze za vrijeme boravka u Moskvi, a locusom zbivanja postaje stan S. Mihajloviča Vrubelja i moskovske ulice s Lubjankom (sjedištem GPU) u središtu. Pripovijest se temelji na uspostavljenom dijalogu u kojemu predočeni karakter izlaže svoju biografiju, optužujući sovj. vlast, pripovjedač esejistički komentira bitku kod Port Arthura (rusko-japanski rat 1904-05), umeće novelistički fragment o sudbini rus. emigranta u Zagrebu, stvara uličnu »žanr-sliku« s portretom udovice u crnini, razvija polifoniju glasova u tramvaju u kojemu putnici reagiraju na »nedopušteno« lijepljenje markica MOPR (Međunarodne pomoći revolucionarima) i završava temeljni dio pripovijesti povorkom koja stupa »kao četa hodočasnika« uz pratnju zvona koja zvone »ozbiljno, teatralno, u basu kao kod Musorgskog i Rimski-Korsakova«. Kroz cijelu se pripovijest provlači tema policijskih represija koju otvara pripovjedačev sugovornik što se pričinja »voštanom figurom«, ali je naglašava i pripovjedač, uspoređujući ulogu GPU »u suvremenoj ruskoj dramatici« s »ulogom Usuda u staroj klasičnoj tragediji« (istaknuo M. K.!), da bi u epiloškoj završnici s »admirala« skinuo »masku«, napominjući da je velik dio priče Vrubeljeve bila izmišljotina čovjeka koji je 1905. u Odesi bio »krvnikom«, 1915. dao ustrijeliti tri mornara, a zatim postao policijskim provokatorom (»agent Ge.Pe.U.«) i slao izvještaje o razgovorima s pripovjedačem! U tom kontekstu valja čitati i dijelove dijaloga u kojima Vrubelj govori o vlasti »triumvirata Bronštejn [Trocki], Dzeržinski, Džugašvili« i nagovješćuje kako »nije daleko vrijeme prvoga konzula« i »osamnaestoga brumairea«!

A. Fl.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

Admiralova maska. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/admiralova-maska>.