ADŽIJA, Božidar

traži dalje ...

ADŽIJA, Božidar, političar i publicist (Drniš, 24. XII. 1890 - Zagreb, 9. VII. 1941). Gimnaziju je pohađao u Splitu i Zadru. U Pragu je apsolvirao Trgovačku akademiju i Pravni fakultet. Promoviran je za doktora prava 1914. God. 1919. bio je povjerenik za socijalnu skrb Zemaljske vlade u Zagrebu i član Glavnog odbora Socijaldemokratske stranke Hrvatske i Slavonije. Uređivao je stranački list Sloboda. Četiri godine bio je glavni tajnik Saveza bankarskih činovnika Jugoslavije. God. 1928. pokrenuo je reviju Socijalna misao. U to vrijeme Krleža mu otkazuje suradnju zbog »nemarksističke orijentacije urednika revije«, o čemu K. govori u knjizi Moj obračun s njima. God. 1935. Adžija napušta socijaldemokratske pozicije i postaje član KPJ; po direktivi Partije postaje predsjednikom Inicijativnog odbora Jedinstvene radničke stranke, poslije Stranke radnog naroda. Iste godine u početku studenoga K. i Adžija potpisuju otvoreno pismo Narodnoj fronti Španjolske u kojem podupiru njezinu politiku. Obojica zastupaju negativno stajalište o sudjelovanju KPJ u izborima 1938, što je partijsko rukovodstvo osudilo. Adžija je nekoliko puta uhićen u toku 1936-38. zbog rada u Stranci radnog naroda, a K. intervenira za njegovo oslobađanje kod utjecajnih hrvatskih političara. Ponovno je uhićen 26. XII. 1939, te iste godine interniran u kaznionicu Lepoglavu. Pušten je kao težak bolesnik u prosincu 1940, ali ga u noći između 30. i 31. III. 1941. policija ponovno uhićuje. Predan je ustašama te prebačen u Kerestinec. Strijeljan je u Maksimiru.

LIT.: I. Očak, Krleža - Partija, Zagreb 1982.

I. Ok.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

ADŽIJA, Božidar. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/adzija-bozidar>.