Berlinske impresije

traži dalje ...

»BERLINSKE IMPRESIJE«, putopisni tekst objavljen u Hrvatu, 17.1 (I) i 24.1 (II) 1925, postao sastavnim dijelom knjige Izlet u Rusiju (Zagreb 1926), u kojoj »berlinskim« tekstovima pripadaju također Kriza u slikarstvu i Meditacije o Aziji i Evropi, pri čemu potonji tekst već nagovješćuje središnju, rusku temu. Počevši od izdanja Izleta u Rusiju 1925 (Beograd 1958), tekst se pojavljuje pod naslovom U Berlinu kao prvi tekst knjige, Kriza u slikarstvu se izostavlja, a Meditacije o Aziji i Evropi skraćene su i pridodane nekadašnjim dvodijelnim Berlinskim impresijama.

Berlinske impresije I. započinju meditacijom o doživljaju gradova uopće, s primjerima tal. gradova i Pariza, a njihov središnji dio čini rekonstrukcija imaginarnog Berlina, doživljena u djetinjstvu s polazištem u Menzelovu dvorskom slikarstvu, na koju se nadovezuje dojam što ga je stekao autor kao vojnik 1916. o »berlinskoj« diviziji von Gallwitza. Berlinske impresije II. kontrastiraju prvom dijelu: gledalište je smješteno u kupe vlaka koji se približava Berlinu, sa »simultanim gibanjem« izvanjskoga urbanog prostora industrijskih predgrađa, sjećanje na Heineove stihove iz Deutschland. Ein Wintermärchen uvodi razmišljanje o njemačkoj 1848. godini, a tekst završava dijalogom s njem. socijaldemokratom u kojemu se autor poziva na parnicu što ju je izgubio njem. pacifist, profesor Nicolai, i kritički se odnosi prema njem. socijaldemokraciji. Realni Berlin pojavljuje se tek unutar Meditacija o Aziji i Evropi, tekstu koji se gradi na antitezi (pseudo)kultura imućnih slojeva (»Evropa«) - vjekovna zaostalost i bijeda (»Azija«), pri čemu je Berlin sjecište tih suprotnosti, a prizori s berlinskih ulica s izrazitim kontrastiranjem »barokne« arhitekture i gradske bijede, podsjećaju na slikarstvo »nove predmetnosti« (Neue Sachlichkeit), ali posebno i na grafiku G. Grosza. Berlinske impresije temelje se na boravku u njem. gradu zimi 1925. i sadrže podatak o tome da je K. iz Berlina otputovao u Moskvu na dan kada je umro predsjednik Weimarske Republike F. Ebert, tj. 28. II.

LIT.: A. Flaker, Berlinski intermezzo Miroslava Krleže, Revija, 1987, 5.

A. Fl.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

Berlinske impresije. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/berlinske-impresije>.