BORBA

traži dalje ...

BORBA, nezavisan politički i društveni list, legalno glasilo KPJ, počelo izlaziti 19. II. 1922. u Zagrebu kao tjednik. Pokretači i urednici bili su članovi rukovodstva KPJ Đ. Cvijić i V. Ćopić, dok su »urednici za hapšenje« bili F. Saletto, M. Vraneš, M. Basarić, M. Begić, A. Car i B. Valjin. List je 1923. postao glasilo Nezavisne radničke partije Jugoslavije i borio se protiv kraljevskog režima te zastupao socijalno-ekonomska i politička prava radnika, ali je nastojao ostvariti savez i sa seljačkim masama. List je bio često zabranjivan te se pojavljivao pod drugim imenima, kao Radnička borba i Borba radnika i seljaka. Zabranjen je nakon proglašenja vojnomonarhističke diktature 13. I. 1929, a ponovno se pojavio 1941. kao glasilo KPJ. Za vrijeme rata izlazio je s prekidima. Od 1954. glasilo je Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije a potkraj 80-ih godina izlazi kao nezavisan list.

Krleža je u Borbi surađivao od prvog dana izlaženja. Zajedno s Đ. Cvijićem, A. Cesarcem i K. Horvatinom sudjelovao je u formiranju prvog broja lista, bio je koautor uvodnika. Kao član Odbora pomoći gladnima u Rusiji pisao je 1922. tražeći pomoć. U vezi s osudom na smrt bosanskog rudara J. Keroševića istupio je s člankom u njegovu obranu. God. 1924. objavio je esej povodom smrti V. I. Lenjina.

Nakon II. svj. rata Krležina suradnja u listu se intenzivirala. Već 1946. objavio je članak o Staljinovoj pobjedi 1941. pred Moskvom. Zatim su slijedili njegovi prilozi o aktualnim društveno-političkim i kulturnim temama, a mogu se podijeliti u nekoliko tematskih grupa. Prva obuhvaća članke iz 50-ih godina o Staljinovu napadu na Jugoslaviju 1948. u vezi Rezolucije IB. Druga grupa obuhvaća članke iz 60-ih godina, a bavi se političkim ličnostima: Lenjinom i pitanjima lenjinizma, J. Brozom - Titom, A. Cesarcem i dr. Treća Krležina tema su studije i prikazi o jugoslavenskoj enciklopedistici. Četvrta tematska grupa obuhvaća radove raznih pisaca o Krleži kao pjesniku, romanopiscu, esejistu i dramskom piscu. Osim toga, Borba je objavljivala recenzije i bilješke o izdanjima njegovih knjiga i prikazivanju njegovih drama u kazalištima u zemlji.

LIT.: S. Koprivica Oštrić, Legalno glasilo ilegalne KPJ (Zagreb 1922-1929), fototipno izdanje Borbe 1922, Zagreb 1972: I. Očak, Krleža-Partija, Zagreb 1982.

I. Ok.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

BORBA. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 29.5.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/borba>.