Borba za madžarsku izbornu reformu

traži dalje ...

»BORBA ZA MADŽARSKU IZBORNU REFORMU«, članak objavljen u jeku Krležina najintenzivnijega žurnalističkog angažmana pod pseud. Hungaricus, u dva dijela (Novo društvo, 1918, 1 i 3), u doba vojne i političke agonije Austro-Ugarske Monarhije. Kroz lupu neuspjeha borbe za stjecanje sveopćeg prava glasa u polufeudalnoj Monarhiji, K. opširno razrađuje pojedine faze tih nastojanja. U toj retrospektivi, od prvih zahtjeva u revolucionarnim danima do previranja u danima raspada Monarhije 1918, K. ukazuje na politička kretanja i njihove nosioce (Andrássy, Wekerle, Tisza) koji su svojom desnom orijentacijom uspjeli spriječiti usvajanje i ozakonjenje toga osnovnog preduvjeta potpune građanske demokracije. Prvi dio članka na više je mjesta cenzuriran.

Đ. Zć.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

Borba za madžarsku izbornu reformu. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 29.5.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/borba-za-madzarsku-izbornu-reformu>.