BORI, Imre

traži dalje ...

BORI, Imre, povjesničar književnosti (Bačko Gradište, 28. XII. 1929). Završio studij madž. jezika i književnosti, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. U znanstvenom radu podjednako orijentiran na knjiž. naslijeđe, komparatistiku i kritiku, na probleme knjiž. avangarde, a posebno na književnost Madžara u Jugoslaviji i jugoslavensko-madžarske kult. odnose. Bori je autor jedine monografije o Krleži na madž. jeziku objavljene u bivšoj Jugoslaviji (Miroslav Krleža, Novi Sad 1976). U njoj je kondenzirano obrađen estetski aspekt Krležina proznog i dramskog stvaralaštva, a poseban je naglasak stavljen na njegove političke rasprave i na vrednovanje društvenog utjecaja njegovih časopisa. On ističe značenje jedinstva estetike i ideje u Krležinoj stvaralačkoj metodi. Analizirajući Krležin opus, Bori posebno upozorava na Zastave kao kulminaciju u ostvarenju te metode. U dvadesetak studija i članaka po jugoslavenskim i madž. časopisima i listovima, Bori je u širokom dijapazonu osvijetlio i analizirao različite aspekte i karakteristike Krležina stvaralaštva s posebnim osvrtom na madž. utjecaje i teme u njegovu djelu.

BIBL. I. B.: A lázadó Krleža (Buntovnik Krleža), Hid, 1955, 3; Krleža naplói (Krležini dnevnici), Tiszatâj (Segedin), 1973, 11; Miroslav Krležaról (O Miroslavu Krleži), Hid, 1978, 6; Prilozi za proučavanje karaktera revolucionarnosti Miroslava Krleže, Naše teme, 1978, 9: Podravina s Kerempuhom, Polja, 1982, 2; A kardlapozástól a tőrdöfésekig avagy Krleža Dialektikus antibarbarusa (Od udarca mača pljoštimice do uboda bodežom iliti Krležin Dijalektički antibarbarus), Hid, 1982, 7-8.

LIT.: S. Pal, Izgubili smo prijatelja, pisac je besmrtan, Forum, 1982, 10-12: I. Lőkös, Bori Imre Krleža könyverol, u knj. A magyar es delszlav irodalmi tanulmanyok, Budapest 1984.

Đ. Zć.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

BORI, Imre. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 29.5.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/bori-imre>.