BORKO, Božidar

traži dalje ...

BORKO, Božidar, književnik i publicist (Gomila kod Ljutomera, 2. II. 1896 - Ljubljana, 12. XII. 1980). Uređivao tjednik Murska straža u Radgoni 1919-21, dnevnik Tabor u Mariboru 1921-26, te tjedni ilustrirani prilog Jutra Življenje in svet od 1927. Od 1945. urednik Slovenskoga knjižnog zavoda, 56-61. urednik Cankarjeve založbe. Jedan je od osnivača Društva prevodilaca Slovenije. Pisao o kulturnim zbivanjima u slavenskih naroda, a u hrvatskim, srpskim i češkim časopisima o slovenskoj kulturi.

Borko je vrlo cijenio Krležinu literaturu. Za Pana drži da počiva na antitezi između poganske ljubavi prema prirodi i kršćanskog straha pred grijehom, te da otvara novo doba u hrv. poeziji. U vezi s praizvedbom Gospode Glembajevih u Ljubljani 1931. dao je u Jutru pregled ukupnoga Krležina rada, gdje o Krleži govori kao o »futuristu«, antimilitariste marksistu i negatoru hrv. provincijalnosti. Analizirajući knjigu Moj obračun s njima drži da K. kao polemičar spaja Voltaireovu ironiju s Krausovom duhovitošću, nadjačava Matoša te kultivira polemiku kao posebnu vrstu. U Baladama Petrice Kerempuha vidio je spoj Villonove poezije s poetikom baroka.

BIBL. B. B.: »Pan« Miroslava Krleže, Odmevi, 1929-30, 2; Miroslav Krleža, Jutro, 21. II. 1931; Nove pesmi Miroslava Krleže, ibid., 13. VI. 1931; Miroslav Krleža: Moj obračun s njima. Zagreb 1932. Naklada piščeva. - Miroslav Krleža: Sabrana djela. Naklada »Minerva«. Zagreb 1932. - Glembajevi. - Povratak Filipa Latinovicza. - Eseji. - Knjiga lirike, Ljubljanski zvon, 1932, 10; Pred premiero »Lede«, Jutro, 27. IV. 1932; Nova drama M. Krleže, ibid., 31. III. 1934; Krleževe »Balade Petrice Kerempuha«, ibid., 25. VIII. 1936; Pogledi v kajkavsko poezijo, Nova obzorja, 1952, 10; Šestedesetletnica Miroslava Krleže, Zbornik Prešernove knjižnice, 1952; Eseji M. Krleže, Ljubljanski dnevnik, 20. VIII. 1953; Fragmenti o Miroslavu Krleži, Nova obzorja, 1963, 9-10.

Mir. Ma.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

BORKO, Božidar. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 29.5.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/borko-bozidar>.