CESARIĆ, Dobriša

traži dalje ...

CESARIĆ, Dobriša, pjesnik (Požega, 10.1. 1902 - Zagreb, 18. XII. 1980). Djetinjstvo proveo u Osijeku, maturirao u Zagrebu, gdje je studirao na Filozofskom fakultetu. Pjesmama se javio u početku 20-ih godina; surađivao u svim važnijim knjiž. časopisima. Jedan je od autora poetskoga almanaha Knjiga duhova (1918). Poezija mu se odlikuje jednostavnošću i muzikalnošću, a u izrazu vezanom formom. Objavio zbirke Lirika, Spašena svjetla, Izabrani stihovi, Pjesme, Osvijetljeni put, Izabrane pjesme i dr.

Cesarić je surađivao u Književnoj republici, gdje je objavio više od trideset pjesama. Bio je među potpisnicima plakata u obranu Krleže Hrvatskoj javnosti! (Obzor, 12. IV. 1933) u povodu protestnog plakata »Odbora zagrebačkog građanstva« protiv najavljenoga, a poslije zabranjenoga Krležina predavanja o hrv. književnosti. U razgovorima s E. Čengićem K. je napomenuo da je Cesarić napisao nekoliko izvrsnih pjesama te da mu one što ih je tiskao u Književnoj republici ulaze u najuži izbor. U članku Prije trideset godina. Prve moje uspomene na Krležu (Republika, 1953, 7-8) Cesarić se sjeća Krležina utjecaja na mladež u doba izlaženja Plamena, osobito nakon članka Hrvatska književna laž koji ih je osvojio radikalnom revizijom književne umjetnosti. Već je tada nastao pridjev »krležijanski« te postao posve običnom riječju u razgovorima mladih intelektualaca.

Mir. Ma.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

CESARIĆ, Dobriša. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/cesaric-dobrisa>.