Karl Kraus o ratnim stvarima

traži dalje ...

»KARL KRAUS O RATNIM STVARIMA«, članak objavljen u Hrvatskoj reviji, 1929, 11 (izvorni naslov Karl Kraus o ratnim stvarima i događajima), a zatim u zbirci eseja Eppur si muove (Zagreb 1938). Iza lakonske formulacije »ratne stvari« krije se Krležino čitanje najvećega Krausova djela, njegove »tragedije«, a zapravo goleme dijaloške montaže, Die letzten Tage der Menschheit (1919-22). Ti Posljednji dani čovječanstva nisu uobičajen dramski tekst nego književna kompozicija dokumentarističkoga karaktera (s fantastično-alegorijskim svršetkom), koja se donekle primjereno može realizirati samo filmskim sredstvima. Djelo je jedinstveno u svoj literaturi o I. svj. ratu, ne samo po obliku i po širini zahvaćene građe nego i po bestrasnom kroničarskom pristupu koji upravo zbog prividnog objektivizma djeluje potresno. Ono je monumentalan Krausov obračun sa zločinačkom glupošću »velikog vremena«, kako je glasila novinarska fraza, a nastalo je tako, piše K., da je Kraus »iz dana u dan rezao iz novina sve dokumente škarama, i od izrezaka lijepio karikature, spram kojih karikature Daumierove znače čistu romantiku«. Krležin članak, koji je i sam svojevrsna montaža jer cjelinu ilustrira nizom (izoliranih) opisa Krausovih prizora, u jednom teorijskom odlomku upozorava na knjiž. uvjerljivost primijenjenog postupka: suočena s neiskazivim grozotama, književnost mora pribjeći citatu, jer fikcija zakazuje. Presudan je izbor iz autentične građe, a u tom izboru očituje se oštrina Krausova »gledanja«, koja je, po Krleži, »bez takmaca«. Samo se Grosz u svojim likovnim radovima znao dovinuti do te »vidovite bistrine«. Napomene kojima je K. popratio radove u Eppur si muove otkrivaju i Krausovu reakciju na Krležin članak: Kraus je taj tekst dao prevesti i objavio ga je u svom časopisu Die Fackel (1930, 834-837), komentirajući ga kao važno svjedočanstvo iz inozemstva. U napomenama (Eppur si muove, str. 235) K. dodaje: »Prigodom svog boravka u Zagrebu poklonio mi je Kraus jedan od programa svoje njemačke lektorske turneje, gdje je na uvodnome mjestu bio preštampao ovaj moj prikaz 'Posljednjih dana', upozorivši me, da je njemačkoj književnoj kritici u prkos, kao uvod u svoja predavanja, čitao moj članak.«

LIT.: V. Žmegač, Krležini evropski obzori, Zagreb 1986; M. Stančić, Miroslav Krleža i njemačka književnost, Zagreb 1990.

V. Žm.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

Karl Kraus o ratnim stvarima. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/karl-kraus-o-ratnim-stvarima>.