KHUEN-HÉDERVARY, Károly

traži dalje ...

KHUEN-HÉDERVARY Károly, hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban (Freudenthal, Šleska, 23. V. 1849 - Budimpešta, 16. II. 1918). Pravo učio u Zagrebu i Požunu (Bratislavi). God. 1881-83. veliki župan u Győru u Madžarskoj; 1883-1903. ban u Hrvatskoj. Iako moderno, historijskoznanstveno istraživanje Khuen-Hédervaryjeva banovanja u Hrvatskoj još uvijek nedostaje, u povijesnoj svijesti hrvatskoga naroda ono je simbol madžarske represije u nagodbenoj Hrvatskoj.

Krleža, koji je rođen za njegova banovanja, ističe da je on »madžarski grof, koji je govorio o Hrvatima uvijek kao o gladnoj tamburaškoj rasi niže vrste i kome je bio jedan od nepokolebljivih principa, da bi sa hrvatskom bagrom trebalo postupati kao sa birošima i kočijašima«. Razdoblje njegove vlasti trajno doživljava kao »nezakrinkani pokušaj kolonizacije Hrvatske, kao zaostale seljačke zemlje«, a »najkobnijim« smatra što je uspio produbiti hrvatsko-srpske podjele »u onom periodu fermentacije mentaliteta«, budući da su »elementi khuenovskog mentaliteta« imali porazne učinke u potonjem razdoblju, osobito 1918.

BIBL. M. K.: Moja ratna lirika, Evropa danas. Knjiga dojmova i eseja, SDMKZ, sv. 13, Zagreb 1956; 99 varijacija, Beograd 1972.

Do. R.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

KHUEN-HÉDERVARY, Károly. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/khuen-hedervary-karoly>.