KLAIĆ, Vjekoslav

traži dalje ...

KLAIĆ, Vjekoslav, povjesničar i geograf (Garčin kraj Slavonskog Broda, 28. VII. 1849 - Zagreb, 1. VII. 1928). Studirao 1869-72. u Beču. Profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bavio se književnošću i glazbom. Uređivao časopise Hrvatska lipa, Vienac i Gusle. Osobito se istaknuo geografsko-povijesnim, kulturnopovijesnim i etnografsko-statističkim radovima: Hrvatska plemena od XII. do XVI. stoljeća, 1897; Bribirski knezovi od plemena Šubić do god. 1347, 1897; Povijest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX stoljeća (obrađeno samo do 1608), 5 svezaka, 1899-1911, i dr.

Krleža misli da se upravo od Klaića uvriježilo da se »Slaveni« iz arhivskih izvora od VIII. do XI. st. trajno navode kao »Hrvati« po modelu nacionalne svijesti iz druge polovice XIX. st., u skladu sa suvremenim nacionalnopolitičkim ciljevima (Iz hrvatske kulturne historije, Eseji III, Zagreb 1963), a u zapisu s nadnevkom 17. V. 1916. kaže: »Tko će u ovom trulom vremenu napisati hrvatsku povijest? Sa Klaićem u ruci se ne može ništa, a Šišić je barjaktar od sedam barjaka«, sugerirajući tako da je Klaićeva historiografija zastarjela (Dnevnik 1914-17. Davni dani I, Sarajevo 1977).

Do. R.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

KLAIĆ, Vjekoslav. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/klaic-vjekoslav>.