KLJAKOVIĆ, Jozo

traži dalje ...

KLJAKOVIĆ, Jozo, slikar (Solin, 10. III. 1889 - Zagreb, 1. X. 1969). Studirao je u Pragu (V. Bukovac), Rimu, Ženevi (F. Hodler) i Parizu (fresko-slikarstvo kod M. Lenoira), a na Akademiji u Zagrebu predavao zidno i dekorativno slikarstvo (1921-43). Boravio u Rimu (1943-47), Buenos Airesu (1947-56) i ponovno u Rimu (1956-67) i Zagrebu. Izlagao je s društvom »Medulić« i samostalno u Zagrebu (1920) i Buenos Airesu (1948). U ranom je razdoblju pod utjecajem secesije, Meštrovića i Hodlera. Svoj monumentalni stil usavršavao je izučavanjem umjetnosti renesanse. Posebnu je pozornost poklanjao crtežu, ljudskoj figuri i kompoziciji. Radi freske u crkvi Sv. Marka u Zagrebu, Vranjicu kod Splita, Biskupiji kod Knina, Dobroti i Zavodu sv. Jeronima u Rimu. Tehnikom ulja radi religiozne slike (Posljednja večera, Bičevanje, Uskrsnuće) i motive iz primorskog života (Kupanje, U luci, Povratak ribara). Vrstan je ilustrator (Smrt Smail-age Čengića) i karikaturist (Umjetnost i ljepota, 1922).

Kljakovićevu karikaturu K. Š. Gjalskoga Krleža je objavio uz svoj članak Illustrissimus dominus Battorych (Književna republika, 1924, knj. I, br. 3), a crtački vrlo vješto izraženu Vojnovićevu karikaturu, također uz svoj članak Ivo Vojnović (Književna republika, 1924, knj. I, br. 4). Kljaković u memoarima (U suvremenom kaosu, Buenos Aires 1952) spominje Krležu kao Babićeva i svoga, nekadašnjeg, prijatelja kojega je on upoznao s Meštrovićem (Kljaković je za njega izradio crtež Lenjina, a Meštrović skulpturu u gipsu, fotografiju koje je K. objavio kao prilog Književne republike, 1924, knj. I, br. 5-6. On osobito cijeni Krležine ratne novele (i drame) za koje kaže da su čak i bolje od Remarqueovih i Barbusseovih. Iako mu je strana Krležina žestina kojom se suprotstavlja protivnicima, priznaje mu veliku erudiciju kojom se u svojim djelima »dotakao svih ličnosti, svih ideja, svih filozofskih sistema, svih duhovnih pokreta, svih umjetničkih zbivanja, ne samo svoje epohe i svoga naroda nego svih vremena i čitavog svijeta.«

LIT.: V. Barbić, Jozo Kljaković (katalog memorijalne zbirke), Zagreb 1970.

M. Pet.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

KLJAKOVIĆ, Jozo. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/kljakovic-jozo>.