Knjiga lirike

traži dalje ...

»KNJIGA LIRIKE«, zbirka pjesama objavljena u Zagrebu 1932 (MK SDM). Prema podacima u bibliografiji Krležinih djela publiciranoj u knjizi Golgota (DMK BNP, Zagreb 1937), Knjiga lirike po redu je (neobilježen) četvrti svezak Sabranih djela. Ovitke »Minervina« izdanja opremio je svojom fotomontažom i simboličkim fotografijama (po uzoru na Heartfielda) F. Bruck. Omot toga sveska prikazuje rešetke kaveza u zoološkom vrtu, objekt koji kao znak konotira neslobodu, prisilu, tjeskobu. Knjiga ima 200 stranica, a sadržava sve prije objavljene zbirke pjesama. Bibliografska bilješka na posljednjoj stranici glasi: »Pjesme sabrane u ovoj Knjizi lirike nastale su ovim redom: Pjesme I, Pjesme II, Pjesme III, Haos, Pir iluzija, Pjesme bez poante i Pjesme pomirenja od 1914. do 1919. godine; Pjesme o rezignaciji 1919. i 1922.«

Točnija bibliografska napomena mora zabilježiti i okolnost da Knjiga lirike donosi, po prvi put u sklopu knjige, pjesme objavljene prije samo u časopisima: ciklus Pjesme o rezignaciji obuhvaća ovdje tekstove iz Plamena, 1919, 13 (mali ciklus od četiri pjesme sa zajedničkim naslovom Pjesme na livadi u lipnju) i iz Savremenika, 1923, 2 (devet pjesama, skupni naslov Lirika, s oznakom da su nastale 1920). Unatoč tom proširenju Knjiga lirike ne sadržava sve Krležine pjesme publicirane u prvih dvadesetak godina autorova stvaranja. Pojedine pjesme, objavljene u drugim časopisima, ušle su tek u poratna izdanja poezije.

Autor, po svom običaju, nije propustio priliku da u ponovno objavljene tekstove unese neke promjene. One zahvaćaju raspored stihova po strofama u nekim pjesmama, dakle grafičko-ritmičku strukturu, i pojedine naslove. Upadljiva je promjena nekih naslova među Pjesmama o rezignaciji, na način koji očituje jasnu namjeru usmjerenu prema recepciji. Tako je Ver sacrum sada Proljeće, Membra disjecta postaju Pjesma o izgubljenoj mladosti, a Exodus u jesen zove se Izlaz u jesen. Zanimljivo je da se te pjesme u knjizi Pjesme u tmini (Zagreb 1937) pojavljuju ponovno pod izvornim naslovima i s drukčijim rasporedima stihova.

LIT.: C. Milanja, Lirika Miroslava Krleže, Republika, 1987, 9-10.

V. Ž

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

Knjiga lirike. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/knjiga-lirike>.