KNJIŽEVNE NOVINE

traži dalje ...

KNJIŽEVNE NOVINE, list za književnost i društvena pitanja, počeo izlaziti u Beogradu 18. II. 1948. kao glasilo Saveza književnika Jugoslavije; nakon prvoga dužeg prekida 1950. obnovljen je 1954. te od tada izlazi kao glasilo Udruženja književnika Srbije, s povremenim prekidima. Otpočetka zauzevši istaknuto mjesto, Književne novine okupile su kao suradnike gotovo sve vodeće pisce, među kojima i Krležu. On je u ovom listu prvi put objavio pet eseja: Upućuju nas u Aziju (24. II. 1948); Hajka (30. III. 1948); Govor svetoga oca na Uskrs devetstotinačetrdesetosme (6. IV. 1948); Varijacija o jednoj nesuvremenoj temi (23. VIII. 1949); Izložba jugoslavenskog srednjovjekovnog slikarstva i plastike (6. VI. 1950), te dvije proze (Brašančevo u Dubrovniku, 27. VII. 1948; Na lađi, 19. VII. 1949). Uz to su Književne novine objavile još dvadesetak Krležinih priloga u ponovljenu izdanju, te stotinjak napisa raznih autora o njemu i njegovu djelu (M. Bandić, M. Bogdanović, T. Čolak, P. Džadžić, A. Flaker, Z. Gavrilović, Z. Gluščević, D. Jeremić, Š. Jurišić, V. Kaleb, T. Kermauner, H. Klajn, B. Kreft, S. Kulenović, M. Lončar, D. Matić, P. Matvejević, N. Milošević, B. Popović, D. Radović, D. Ređep, Lj. Ristić, M. Selaković, S. Selenić, B. Šujica, R. Trifković, S. Vereš, V. Visković, P. Volk, V. Vučo, R. Zogović, P. Zorić i dr.).

Vi. B.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

KNJIŽEVNE NOVINE. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/knjizevne-novine>.