KNJIŽEVNI ŽIVOT

traži dalje ...

KNJIŽEVNI ŽIVOT, mjesečnik za književnu informaciju, izlazio u Zagrebu 1932; izdavač i odgovorni urednik bio je S. Ježić. Nakana je časopisa bila da pruži ažurnu i pouzdanu informaciju o književnim zbivanjima u domovini i inozemstvu, te je bio svojevrstan »pregled vijesti« iz kulturnoga života, hoteći istodobno uspostaviti vezu između izdavača, pisaca i publike. Objavljivao je ulomke iz književnih djela, bibliografiju stranih knjiga, kratke prikaze novih hrvatskih knjiga, pregled kazališnog života i dr. Krleža je u Književnom životu objavio: Svadba velikog župana Klanfara (1932, 1) te Povratak Filipa Latinovicza. Ulomak neizdanog romana (1932, 2), što će ga iste godine objaviti »Minerva«. No K. je na stranicama časopisa prisutan i posredno. U pregledu novih knjiga, a u povodu objavljivanja Glembajevih, u bilješci (potpisanoj P. B., 1932, 2), pozdravlja se početak izlaženja Krležinih sabranih djela kao »pobjedu dobre nove literature kod nas«. U istom je progresističkom duhu i polemički napis A. Stančića (O čemu se zapravo radi 1932, 5-7), a u povodu kampanje što je novinska kritika, objavljena u listovima Narodne novine, Hrvatska straža, Vidik i Obzor; vodi protiv »naprednijih časopisa i njihovih suradnika«. Autor teksta više puta koristi atmosferu stvorenu oko Krleže, osobito Hrvatsku reviju koja je napadana zbog prikaza Krležine knjige Moj obračun s njima, da bi ilustrirao vrstu i ideološku pozadinu takvih napisa.

J. S. R.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

KNJIŽEVNI ŽIVOT. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/knjizevni-zivot>.