KOMBOL, Mihovil

traži dalje ...

KOMBOL, Mihovil, književni povjesničar i prevoditelj (Niš, 23. IX. 1883 - Zagreb, 9. XI. 1955); Krležin prijatelj i suradnik. Posebno proučavao stariju hrvatsku književnost. Životno mu je djelo Povijest hrvatske književnosti do narodnog preporoda (1945). Autor je jednoga od najboljih prijevoda Dantea uopće (Pakao, Čistiliste i dio Raja). Dijeleći s Krležom nezadovoljstvo našom književnom historiografijom i kritikom, Kombol je u Književnoj republici (1924-27), potom i u drugim časopisima, objavio (pod pseudonimima) niz oštrih i polemičnih kritičkih tekstova. Iako se kasnije razvija prema »estetičkim i komparatističkim interesima« (Tomasović), Kombol je u svoju Antologiju novije hrvatske lirike (1934) uvrstio Krležu kao rodonačelnika »druge obnove naše poezije poslije Kranjčevića«. Krležinu vezu s Kranjčevićem izlaže još 1928. u članku Dvadesetogodišnjica smrti S. S. Kranjčevića, ali ga u Antologiji ipak predstavlja uglavnom kao pjesnika »melankolične, tihe lirike« (Z. Kravar). Kad je anonimni Odbor zagrebačkog građanstva (1933) pozvao na opstrukciju Krležina predavanja o hrvatskoj književnosti, Kombol sa Lj. Babićem sastavlja »kontra plakat« za slobodu kritike, koji potpisuje trideset troje kulturnih i javnih radnika. Prema Krležinu iskazu danom E. Čengiću, Krleža je nakon II. svj. rata intervenirao kod Bakarića da se rehabilitira Kombol koji je bio prokazivan zbog držanja u doba NDH. Dugogodišnje bliske dodire s Krležom zaključuje suradnjom na Enciklopediji Jugoslavije u čemu ga prekida smrt.

Krleža je Kombola držao izuzetkom u hrvatskoj književnoj historiografiji koji se ističe objektivno- šću, a o njihovim bogatim relacijama svjedoči i jedna Krležina vizija pribilježena kao dnevnički zapis (Fragmenti dnevnika iz godine 1942, Forum, 1972, 12).

BIBL. M. K.: O našem dramskom répertoireu, Djelo, Zagreb 1948, 1; Varijacije na razne teme, Mogućnosti, 1959, 4.

BIBL. M. Kombol: (Spiro Asper), Faze novije hrvatske književnosti do rata, Nova literatura, Beograd 1928-29, 7-8; Predgovor u knj. Antologija novije hrvatske lirike, Zagreb 1934.

LIT.: S. Batušić, Iz Batušićevih pisama Juliju Benešiću, Kronika Zavoda za književnost i teatrologiju JAZU, 1977, 1; M. Tomasović, Mihovil Kombol, Zagreb 1978; I. Frangeš, Mihovil Kombol kao povjesničar novije hrvatske književnosti, Zadarska
revija, 1983, 4-5; Z. Kravar, Kombolova Antologija novije hrvatske lirike, ibid.; E. Čengić, S. Krležom iz dana u dan, I, II, IV, Zagreb 1985.

Vl. Bo.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

KOMBOL, Mihovil. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/kombol-mihovil>.