KOZAK, Juš

traži dalje ...

KOZAK, Juš, književnik (Ljubljana, 26. VI. 1892 - Ljubljana, 29. VIII. 1964). Studirao povijest i zemljopis u Beču i Ljubljani. God. 1935-41. urednik časopisa Ljubljanski zvon. Nakon II. svj. rata ravnatelj Slovenskoga narodnog kazališta u Ljubljani. Pisao pjesme, pripovjednu prozu, putopise, eseje, književne kritike i članke o kazalištu. Pripadao skupini Krleži bliskih slovenskih pisaca.

Krležu je upoznao 1919. prigodom piščeva posjeta Ljubljani. Poneke od svojih susreta s Krležom ispripovijedao je u memoarskom zapisu Nekoliko iskrica. Posebnu je pozornost posvetio zgodama vezanim uz objavljivanje Balada Petrice Kerempuha, budući da je bio urednik Ljubljanskog zvona, časopisa u kojemu su neke od balada u srpnju 1936. prvi put objavljene. Balade je ocijenio kao »veliku, duboku umjetnost, izraz zemlje i veselog duha te zemlje, nešto jedinstveno u Krležinom opusu«.

Objavio je nekoliko članaka u povodu prikazivanja Krležinih drama u Ljubljani i tekst u kojemu razmatra događaje oko sukoba na književnoj ljevici, odn. spor oko Pečata i Krležin Dijalektički antibarbarus. Osvrćući se na ljubljansku izvedbu drame Glembajevi, ističe hladnu objektivnost i bezobzirnu analitičnost Krležina prikazivanja raspada jedne stare obitelji i njegovu borbu za jasno rješenje kaosa u čovjeku. Pozitivno je ocijenio Gavellinu režiju Lede, označivši dramu svojevrsnim piščevim obračunom sa samim sobom. Prema određenju S. Lasića, Kozakova književnokritička djelatnost pripada krležijanskom centru.

BIBL. J. K.: Miroslav Krleža: Glembajevi, Jutro, 25. II. 1931; M. Krleža: Glembajevi. Premijera v Ljubljanski drami, ibid., 28. II. 1931; Še o Glembajevih (Po reprizah), ibid., 4. IV. 1931; Miroslav Krleža: Leda. Po reprizi, ibid., 14. V. 1932; Pogovor na vasi, Ljubljanski zvon, 1940, 3-4; Nekoliko iskrica, Republika, 1953, 7-8.

BIBL. M. K.: Pisma, Sarajevo 1988.

LIT.: E. Čengić, S Krležom iz dana u dan, III, Zagreb 1985; S. Lasić, Krležologija ili povijest kritičke misli o Miroslavu Krleži, I, Zagreb 1989.

De. D.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

KOZAK, Juš. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/kozak-jus>.