Ljubavnici

traži dalje ...

»LJUBAVNICI«, pjesma prvi put objavljena u Knjizi pjesama (Beograd 1931), a potom u zbirci Pjesme u tmini (Zagreb 1937) kao sastavni dio ciklusa O bijedi. U konačnoj verziji objavljena je u knjizi Poezija (Zagreb 1969). Najintimniji ljudski osjećaji i odnosi apostrofirani su u pjesmi svojim socijalnim kontekstom. Širokom narativnošću (stihovima među kojima dominiraju trohejsko-daktilski heksametri) ljubav je prikazana kao trenutačni predah, kao glad, kao sramotno i skriveno ljubavno sjedinjenje posljedica kojega je novi produžetak socijalno deklasiranih ljudskih bića. Uz sumorne slike ambijenata u kojima se odvija ljubavni čin siromašnih (drvored, suha slama, drvena klupa), uz afektivne i psihološke determinante njihova doživljaja, Krleža ističe i sućutni odnos prema takvoj, žalosnoj ljubavi bezimenih lica koja ih ljudski degradira i neprekidno socijalno ujarmljuje.

Jo. S.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

Ljubavnici. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/ljubavnici>.