Pacta conventa

traži dalje ...

»PACTA CONVENTA«, leksikografska bilješka objavljena prvi put u Varijacijama na razne teme (ogućnosti, 1959, 4), a svoje definitivno mjesto našla je u skupini sličnih tekstova pod zajedničkim naslovom Iz hrvatske kulturne historije (Eseji III, Zagreb 1963). Bilješka pripada »kritičkim opaskama uz tekstove Enciklopedije Jugoslavije« (1952-57). K. zastupa mišljenje da je čuvenu povijesnu ispravu naivno držati »nekom hrvatskom državnopravnom garancijom«, upozoravajući na to da su se Arpadovići uspjeli probiti do Jadrana tek kao pouzdani saveznici dalmatinskih gradskih komuna koje su vladale obalom, te samo tako zavladati »gotovo čitavim hrvatskim reljefom«. Taj se prostor time našao između dvaju neprijatelja, pa je bio primoran paktirati s vojno snažnom ugarskom dinastijom i državom.

Ni. Pk.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

Pacta conventa. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 13.7.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/pacta-conventa>.