RAČKI, Mirko

traži dalje ...

RAČKI, Mirko, slikar i grafičar (Novi Marof, 13. X. 1879 - Split, 21. VIII. 1982). Učiteljsku školu završio u Zagrebu; slikarstvo učio u Beču u školi H. Strehblowa (1901-03) i u Pragu na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi V. Bukovca (1903-05), a grafiku na bečkoj akademiji u klasi W. Ungera. Istaknuo se simbolističkim kompozicijama (Pred vratima smrti, 1904; Dobra i zla žena, 1905) i danteovskim temama (Grad Dis, 1906; Prijelaz preko Aheronta, 1907; Francesca da Rimini, 1908), koje izvodi osebujnom poentilističkom tehnikom. Po narudžbi I. Kršnjavoga, svog mentora i mecene, radio crteže (1904-07) koji su na rimskoj međunarodnoj izložbi (1911) otkupljeni za Danteov muzej u Firenci. Suradnja s grupom Medulić utjecala je na njegovo usmjerenje stilskom monumentalizmu i heroiziranim likovima narodne poezije (ciklus Kraljević Marko, 1910).

Svoj negativan stav spram slikarstva simbolizma i secesije K. je iskazao i u osvrtu na opus M. Račkoga (Marginalije uz slike Petra Dobrovića, Savremenik, 1921, 4). Spočitava mu »danteovski brodolom« i »slikarsku malaksalost«, a ironizira taj smjer našeg modernizma »koji je pred svim problemima stajao na štakama i bio nošen na nosiljkama kao aktovi Mirka Račkoga pred portalom smrti«.

M. Pet.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

RAČKI, Mirko. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 17.6.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/racki-mirko>.