VOŠICKI, Vinko

traži dalje ...

VOŠICKI, Vinko, knjižar, tiskar i nakladnik (Ledeč na Sazavi, Češka, 24. II. 1885 - Starigrad kraj Koprivnice, 23. X. 1957). Kao izučeni tipograf došao je 1910. u Koprivnicu gdje je već nakon godinu dana otvorio tiskarski obrt. Nakladna knjižara Vinka Vošickog je nakon I. svj. rata objavljivala popularne kalendare, knjige za djecu i mladež, ali i djela svjetske književnosti u seriji »Svjetska biblioteka«, koju je uređivao M. Begović. U nakladi Vošickog objavljeni su i Cesarčevi romani Careva kraljevina i Zlatni mladić.

Krležu su s Vošickim upoznali i povezali Begović i Cesarec. Nakon zabrane Plamena K. je razmišljao o pokretanju novog časopisa. Odlučio se za nakladnika Vošickog, koji je bio izvan neposrednog domašaja cenzure. Suradnja je počela 1923. potpisivanjem ugovora o izdavanju Književne republike te sabranih djela u 13 knjiga. Od sabranih djela izašle su samo tri knjige: Vučjak (1923), Novele (1924), te pretisak zbirke Pjesme I. iz 1918 (1926). Ugovorom o Književnoj republici K. je bio »urednik i izdavač«, a Vošicki nakladnik; časopis je trebao izlaziti kao književni mjesečnik. Budući da se odredbe ugovora nisu poštovale, K. je 20. X. 1925. zatražio prekid svih ugovornih odnosa, što je Vošicki prihvatio tek 4. III. 1926.

LIT.: I. Očak, Pisma Miroslava Krleže u Koprivnicu, Podravski zbornik, Koprivnica 1984.

V. R. V.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 1993. – 1999.

Citiranje:

VOŠICKI, Vinko. Krležijana (1993–99), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 18.4.2024. <https://krlezijana.lzmk.hr/clanak/vosicki-vinko>.