Eseji, članci i prikazi | Filmski scenariji | Intervjui | Drame | Razno | Poezija | Novele | Putopisi | Dnevnici | Polemike | Marginalia lexicographica | Romani

Budha
»BUDHA«, pjesma objavljena prvi put u knjizi Pjesme u tmini (Zagreb 1937), kao dio ciklusa O vremenu ...

Carmen antemurale sisciense
»CARMEN ANTEMURALE SISCIENSE«, balada s podnaslovom Ali harc pod sisečkim turnom. A. D. 1594, prvi ...

Ciganjska
»CIGANJSKA«, balada prvi put objavljena u zbirci Balade Petrice Kerempuha (Ljubljana 1936). Sastoji ...

Cristoval Colon
»CRISTOVAL COLON«  → »KRISTOFOR KOLUMBO« ...

Crkvenjaci u predvečerje blagdana
»CRKVENJACI U PREDVEČERJE BLAGDANA«, pjesma prvi put objavljena u Knjizi pjesama (Beograd 1931), a ...

Crna ženska rukavica na stolu
»CRNA ŽENSKA RUKAVICA NA STOLU«, pjesma objavljena prvi put u zbirci poezije Knjiga pjesama (Beograd ...

Crno umorno popodne
»CRNO UMORNO POPODNE«, pjesma prvi put objavljena u knjizi Lirika (Zagreb 1919) kao dio ciklusa Pir ...

Crveni suton
»CRVENI SUTON«, pjesma prvi put objavljena u zbirci Pjesme II (Zagreb 1918). U konačnoj verziji objavljena ...

Crveni tren
»CRVENI TREN«, pjesma prvi put objavljena u knjizi Lirika (Zagreb 1919) kao dio ciklusa Pir iluzija, ...

Čežnja
»ČEŽNJA«, pjesma u prozi prvi put objavljena u Književnoj republici, 1925, knj. II, br. 6, zajedno ...