Eseji, članci i prikazi | Filmski scenariji | Intervjui | Drame | Razno | Poezija | Novele | Putopisi | Dnevnici | Polemike | Marginalia lexicographica | Romani

Bdijemo
»BDIJEMO«, pjesma prvi put objavljena u Republici, 1954, 2-3, kao dio dnevničke proze Zapisi iz godine ...

Bespomoćna sinteza
»BESPOMOĆNA SINTEZA« → »PJESMA NJEMU KOGA NEMA« ...

Bijeda svojim rukama dotiče se svega
»BIJEDA SVOJIM RUKAMA DOTIČE SE SVEGA«, pjesma prvi put objavljena u Knjizi pjesama (Beograd 1931), ...

Bila je mjesečina
»BILA JE MJESEČINA«, pjesma prvi put objavljena u Republici, 1954, 2-3, kao dio dnevničke proze Zapisi ...

Bogečka
»BOGEČKA«, balada prvi put objavljena u Baladama Petrice Kerempuha (Ljubljana 1936). Izrazito je socijalne ...

Bolesti
»BOLESTI«, pjesma objavljena prvi put u Knjizi pjesama (Beograd 1931). U ciklusu O snovima, o samoćama ...

Bonaca u predvečerje
»BONACA U PREDVEČERJE«, pjesma objavljena prvi put u Hrvatskoj reviji, 1931, 1, zajedno s pjesmama ...

Borba sa stvarima
»BORBA SA STVARIMA«, pjesma prvi put objavljena u knjizi Lirika (Zagreb 1919) kao dio ciklusa> Pjesme ...

Božićna pjesma godine hiljadu devet stotina i sedamnaeste
»BOŽIĆNA PJESMA GODINE HILJADU DEVET STOTINA I SEDAMNAESTE«, pjesma objavljena prvi put u knjizi Pjesme ...

Božićna pjesma god. 1917
»BOŽIĆNA PJESMA GOD. 1917« → »BOŽIĆNA PJESMA GODINE HILJADU DEVET STOTINA I SEDAMNAESTE« ...