Eseji, članci i prikazi | Filmski scenariji | Intervjui | Drame | Razno | Poezija | Novele | Putopisi | Dnevnici | Polemike | Marginalia lexicographica | Romani

Dijana u gradu
»DIJANA U GRADU«, pjesma prvi put objavljena u Srpskom književnom glasniku, 1931, knj. XXXIV, br. ...

Dimnjaci tvornički plove, ko predvečernje lađe
»DIMNJACI TVORNIČKI PLOVE, KO PREDVEČERNJE LAĐE« → »U PREDVEČERJE« ...

Dimnjak se puši, ko lađa nad talasom modrine
»DIMNJAK SE PUŠI, KO LAĐA NAD TALASOM MODRINE« → »U PREDVEČERJE« ...

Djevojka među zvijerima
»DJEVOJKA MEĐU ZVIJERIMA«, pjesma u prozi prvi put objavljena u Književnoj republici, 1924, knj. II, ...

Dubrovačka kulisa
»DUBROVAČKA KULISA«, pjesma prvi put objavljena u Savremeniku, 1931, 1, zajedno s pjesmama Tužaljka ...

Duga stiha
»DUGA STIHA« pjesma prvi put objavljena u zbirci Pjesme II (Zagreb 1918), a potom s neznatnim izmjenama ...

Elegija septembarske noći
»ELEGIJA SEPTEMBARSKE NOĆI«, pjesma prvi put objavljena u knjizi Lirika (Zagreb 1919) kao dio ciklusa ...

Erotična pjesma
»EROTIČNA PJESMA«, pjesma prvi put objavljena u zbirci Pjesme I (Zagreb 1918). U konačnoj verziji ...

Exodus u jesen
»EXODUS U JESEN«, pjesma prvi put objavljena u Savremeniku (1923, 2) zajedno s još osam pjesama pod ...

Fantaisie musicale
»FANTAISIE MUSICALE«, pjesma prvi put objavljena u Republici, 1954, 2-3, kao dio dnevničke proze Zapisi ...