Eseji, članci i prikazi | Filmski scenariji | Intervjui | Drame | Razno | Poezija | Novele | Putopisi | Dnevnici | Polemike | Marginalia lexicographica | Romani

Haos
»HAOS«  →  »KAOS« ...

Harcuvanka
»HARCUVANKA«, balada prvi put objavljena u zbirci Balade Petrice Kerempuha (Ljubljana 1936). Sastoji ...

Hiljadudevetstotina i sedamnaesti katolički Uskrs
»HILJADUDEVETSTOTINA I SEDAMNAESTI KATOLIČKI USKRS«, pjesma prvi put objavljena u knjizi Pjesme III ...

Hotelska soba
»HOTELSKA SOBA«, pjesma prvi put objavljena u knjizi Pjesme u tmini (Zagreb 1937) kao dio ciklusa ...

I tu i tako trajati i htjeti
»I TU I TAKO TRAJATI I HTJETI«, pjesma prvi put objavljena u knjizi Pjesme u tmini (Zagreb 1937) kao ...

Ja nadbijam
»JA NADBIJAM«, pjesma umetnuta u dramu Michelangelo Buonarroti (Plamen, 1919, 2); kao samostalan tekst ...

Ja Tebi pjevam, Gospode
»JA TEBI PJEVAM, GOSPODE«, pjesma prvi put objavljena u Lirici (Zagreb 1919) kao dio ciklusa Haos, ...

Jedanaest lirskih motiva u prozi
»JEDANAEST LIRSKIH MOTIVA U PROZI« → »LIRSKI MOTIVI U PROZI« ...

Jednog kišnog dana
»JEDNOG KIŠNOG DANA«, pjesma prvi put objavljena u Republici, 1954,2-3, kao dio dnevničke proze Zapisi ...

Jeruzalemski dijalog
»JERUZALEMSKI DIJALOG«, pjesma prvi put objavljena u Srpskom književnom glasniku, 1931, knj. XXXIV, ...