A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

HRVATSKA REVIJA
HRVATSKA REVIJA, književni časopis, izlazio je u Zagrebu 1928-45. kao glasilo Matice hrvatske. Prve ...

HRVATSKA REVIJA
HRVATSKA REVIJA, kulturno-književni tromjesečnik, počeo izlaziti u ožujku 1951. u Buenos Airesu. Nakon ...

HRVATSKA RIJEČ
HRVATSKA RIJEČ, dnevnik, glasilo Hrvatske ujedinjene samostalne stranke, počinje izlaziti 1. I. 1916. ...

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA, osnovana 1904. na inicijativu Antuna i Stjepana Radića kao Hrvatska pučka ...

HRVATSKA SMOTRA
HRVATSKA SMOTRA, nacionalni i socijalni mjesečnik, a od V. godišta (1937) nacionalni, socijalni i ...

Hrvatska smotra
»HRVATSKA SMOTRA«, članak prvi put objavljen u Savremenoj stvarnosti, 1933, 4, te proširen prilogom ...

HRVATSKA STRAŽA
HRVATSKA STRAŽA, katolički dnevnik, izlazio 1929-41. u Zagrebu. Odgovorni urednik bio je I. Bogdan, ...

Hrvatski bog Mars
»HRVATSKI BOG MARS«, ciklus o hrvatskim domobranima u I. svj. ratu. Pod naslovom Hrvatski bog Mars ...

Hrvatski bog Mars
»HRVATSKI BOG MARS«, Krležina knjiga objavljena 1922. kao jedan od pokušaja, prvi tako naslovljen, ...

HRVATSKI BORAC
HRVATSKI BORAC, tjednik, glasilo hrvatske omladine, prvi broj objavljen 23. XII. 1922; glavni urednik ...

slovo h: pronađenih odgovora: 71; vrijeme izvršavanja upita: 55 ms