A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

,Antantofil‘ gospodin Bach
»,ANTANTOFIL‘ GOSPODIN BACH«, polemički članak objavljen u Plamenu, 1919, 12. Tim tekstom Krleža reagira ...

ANTITEZA
ANTITEZA (grč. antithesis: opreka, suprotnost), u stilistikama, retorikama i teorijama književnosti ...

ANTKOWIAK (Sparing), Barbara
ANTKOWIAK (Sparing), Barbara, prevoditeljica (Berlin, 8. III. 1933). Završila studij slavistike u ...

ANTUNAC, Grga
ANTUNAC, Grga, kipar (Šibenik, 11. III. 1906 - Zagreb, 15. I. 1970). Obrtnu školu završio u Splitu, ...

Antun Augustinčić
»ANTUN AUGUSTINČIĆ«, članak što ga je Krleža napisao za EJ (1955, sv. 1), objavljen kao esej u knjizi ...

ANŽUVINCI
ANŽUVINCI, pobočna loza francuske dinastije Capeta. Osnivač dinastije koja će u XIV. st. dati nekoliko ...

APSTRAKTNA UMJETNOST
APSTRAKTNA UMJETNOST. U trajnom zanimanju za slikarstvo i sve likovne pojave, Krleža se morao odrediti ...

ARAGON, Louis
ARAGON, Louis, francuski književnik (Pariz, 3. X. 1897 - Pariz, 24. XII. 1982) čija biografija i bogat ...

ARAPOVIĆ, Borislav
ARAPOVIĆ, Borislav, pisac (Bišina kraj Nevesinja, 11. IV. 1935). God. 1965. diplomirao na Ekonomskom ...

ARCYBAŠEV, Mihail Petrovič
ARCYBAŠEV, Mihail Petrovič, ruski književnik (Harkovska gubernija, 5. XI. 1878 - Varšava, 3. III. ...

pronađenih odgovora: 2101; vrijeme izvršavanja upita: 85 ms