Eseji, članci i prikazi | Filmski scenariji | Intervjui | Drame | Razno | Poezija | Novele | Putopisi | Dnevnici | Polemike | Marginalia lexicographica | Romani

Knjiga pjesama
»KNJIGA PJESAMA«, zbirka pjesama objavljena 1931. u Beogradu (Izdavačka knjižarnica Gece Kona). Obuhvaća ...

Kô mramorni torzo
»KÔ MRAMORNI TORZO«, pjesma umetnuta u dramu Maskerata (Književne novosti, Zagreb-Rijeka 9. V. 1914); ...

Konji pred krčmom
»KONJI PRED KRČMOM«, pjesma prvi put objavljena u Knjizi pjesama (Beograd 1931), a potom u zbirci ...

Krava na orehu
»KRAVA NA OREHU«, balada prvi put objavljena u zbirci Balade Petrice Kerempuha (Ljubljana 1936). To ...

Krčma u luci
»KRČMA U LUCI«, pjesma prvi put objavljena u Hrvatskoj reviji, 1931, 9, pod zajedničkim nazivom Pjesme, ...

Kretnje su stroja svakodnevne i jasne
»KRETNJE SU STROJA SVAKODNEVNE I JASNE« → »U PREDVEČERJE« ...

Kristofor Kolumbo
»KRISTOFOR KOLUMBO«, dramski tekst (jednočinka bez generičke oznake), prvi put tiskan kao Cristoval ...

Kriza
»KRIZA« → »PJESMA NJEMU KOGA NEMA« ...

Kronika
»KRONIKA«, balada prvi put objavljena u zbirci Balade Petrice Kerempuha (Ljubljana 1936). Ima 50 stihova ...

Lageraška
»LAGERAŠKA«, balada prvi put objavljena u zbirci Balade Petrice Kerempuha (Ljubljana 1936). Ima 57 ...