A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Hermann Bahr
»HERMANN BAHR«, prigodan članak, napisan u povodu Bahrove smrti u siječnju 1934. Objavljen je u časopisu ...

HERMANN, Bogomir
HERMANN, Bogomir (pseud. A. B. C.), publicist (Otok kraj Vinkovaca, 14. IX. 1896 - Osijek, 4. V. 1963). ...

HERMES TRISMEGISTOS
HERMES TRISMEGISTOS, grecizirani nadimak egipatskog boga Mjeseca Thotha »pisara bogova«, koji je smatran ...

Hiljadudevetstotina i sedamnaesti katolički Uskrs
»HILJADUDEVETSTOTINA I SEDAMNAESTI KATOLIČKI USKRS«, pjesma prvi put objavljena u knjizi Pjesme III ...

Hiljadu i jedna smrt
»HILJADU I JEDNA SMRT«, novela objavljena u Književniku, 1928, 4, a zatim na čelnome mjestu u (zaplijenjenoj) ...

HINDEMITH, Paul
HINDEMITH, Paul, njemački skladatelj (Hanau, 16. XI. 1895 - Frankfurt na Majni, 28. XII. 1963). Pionir ...

HINKOVIĆ, Hinko
HINKOVIĆ, Hinko, političar i publicist (Vinica, 11. IX. 1854 - Zagreb, 3. IX. 1929). U mladosti pripadao ...

HIPOKRAT
HIPOKRAT, najveći grčki (antički) liječnik (<— 460 - <— 377). Znanstveno utemeljio medicinu, odvojivši ...

HISTORIJA
HISTORIJA. Budući da historéo grčki znači »ispitivati, pitati, motriti, opaziti, saznati, doznati, ...

Hladan pogled jedne opatice
»HLADAN POGLED JEDNE OPATICE«, pjesma prvi put objavljena u Knjizi pjesama (Beograd 1931), a potom ...

slovo h: pronađenih odgovora: 71; vrijeme izvršavanja upita: 56 ms