Eseji, članci i prikazi | Filmski scenariji | Intervjui | Drame | Razno | Poezija | Novele | Putopisi | Dnevnici | Polemike | Marginalia lexicographica | Romani

Kalendarska
»KALENDARSKA«, balada, s podnaslovom-posvetnicom Plebanušu, vitiznancu i kalendrijašu Tomašu Mikloušiču ...

Kamo plove ovi gradovi?
»KAMO PLOVE OVI GRADOVI?«, pjesma prvi put objavljena u Danasu, 1934, 5, zajedno s pjesmama Pjesma ...

Kaos
»KAOS«, pjesma prvi put objavljena u Lirici (Zagreb 1919) kao dio ciklusa Haos, a u konačnoj verziji ...

Kaos
»KAOS«, ciklus pjesama, prvotno objavljen pod naslovom Haos u Lirici, Zagreb 1919 (samo je pjesma ...

Kasno popodne
»KASNO POPODNE«, pjesma prvi put objavljena u knjizi Pjesme III (Zagreb 1919). Strofno reorganizirana ...

Keglovichiana
»KEGLOVICHIANA«, balada prvi put objavljena u zbirci Balade Petrice Kerempuha (Ljubljana 1936). Po ...

Khevenhiller
»KHEVENHILLER«, balada prvi put objavljena u zbirci Balade Petrice Kerempuha (Ljubljana 1936). Sadržava ...

Kišovito veče
»KIŠOVITO VEČE«, pjesma prvi put objavljena u knjizi Pjesme III (Zagreb 1919), a s neznatnim leksičkim ...

Klaun
»KLAUN«, pjesma prvi put objavljena u Knjizi pjesama (Beograd 1931), a potom u zbirci Pjesme u tmini ...

Knjiga lirike
»KNJIGA LIRIKE«, zbirka pjesama objavljena u Zagrebu 1932 (MK SDM). Prema podacima u bibliografiji ...